• Buurtbemiddeling
 • Verwijzers
 • Blog
 • Buurtbemiddelaar
 • Contact
 • Home / Verwijzers

  Verwijzers


  Verwijzen naar buurtbemiddeling

  Naast inwoners zelf kunnen ook organisaties zoals woningcorporaties, politie, gemeente en wijkwerkers buurtbemiddeling inschakelen.


  Waarom niet zelf bemiddelen?

  Waarom zou je ons inschakelen en zelf niet gaan bemiddelen? Door inzet van buurtbemiddeling kun jij als professional jouw werk blijven uitvoeren. Buurtbemiddeling heeft geen belang en buren zien organisaties wel als belanghebbenden. Dit maakt een groot verschil en kan weerstand oproepen: een bemiddelaar voor de deur of een agent kan verschillende reacties oproepen. Ook een eventuele vertrouwensrelatie met personen wordt op deze manier niet op het spel gezet of vertroebeld. Zo kun jij als verwijzer jouw werk blijven doen, zonder partij te kiezen voor personen.


  Wat betekent dit voor de verwijzer

  Voor jou als verwijzer betekent dit dat je desbetreffende personen op de hoogte moet stellen dat jij buurtbemiddeling wilt inschakelen. Pas als zij daar toestemming voor geven mag je de gegevens aan ons doorspelen. Ook kun je adviseren dat desbetreffende persoon zelf contact opneemt met ons. Maar mocht deze drempel te hoog zijn voor deze mensen, dan mag je, na toestemming van deze personen, ons ook benaderen.


  JIJ: Vredestichter

  WIJ: Ruzieleverancier


  Gun jij iedereen fijne buren?

  “De buurvrouw wordt iedere dag uitgescholden door haar buurman en vraagt zich af: Was het nou zo erg om te vragen of de muziek zachter mag?”

  Burenruzie is voor niemand prettig. Daarom zoeken wij bemiddelaars die graag vrede willen stichten.