• Buurtbemiddeling
 • Verwijzers
 • Blog
 • Buurtbemiddelaar
 • Contact
 • Home / Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling


  Wat is buurtbemiddeling?

  Als je een probleem hebt met je buren, is dat heel vervelend. Een kleinigheidje kan zomaar uitgroeien tot een ruzie die jouw woonplezier bederft. Maar met een goed gesprek voorkom je vaak dat soort vervelende situaties.

  Buurtbemiddeling Enschede geeft praktische hulp om ergernissen en conflicten met buren zelf op te lossen. Wij werken met goed getrainde, deskundige buurtbemiddelaars. Zij spelen niet voor rechter, vellen geen oordeel en geven ook geen adviezen. Zij begeleiden buren om (weer) met elkaar in gesprek te komen en samen zélf een oplossing te bedenken waar buren beide tevreden over zijn. Groot voordeel is dat het probleem dan ook echt uit de wereld is.

  Ook is het goed om te weten dat bemiddelaars neutraal en onpartijdig zijn. Ze hebben geen enkel belang en werken volledig onafhankelijk.  Waarom buurtbemiddeling?

  Goede buren, betere buurten
  Wij vinden het belangrijk dat jij en jouw buren prettig wonen. In een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het fijner en veiliger wonen.

  Helaas komen burenruzies in de beste buurten voor. Buren willen jouw woonplezier niet bederven. De buren weten vaak niet eens dat zij jou storen. En als je niets zegt, gaat de overlast door. Ga daarom snel in gesprek, want kleine irritaties kunnen groter worden als je er niet over praat. De ervaring leert dat snel actie ondernemen door een vriendelijk gesprek met de buren, erger kan voorkomen. Buurtbemiddeling kan je helpen om het gesprek op gang te krijgen. Ook helpen zij met het maken van duidelijke en realistische afspraken met elkaar om ervoor te zorgen dat jij met de buren in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden.  Hoe werkt buurtbemiddeling?

  Buurtbemiddeling werkt simpel en overzichtelijk.

  • Je neemt contact op met Buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is.
  • Als het conflict geschikt is, schakelt de coördinator twee bemiddelaars in.
  • Als het conflict niet geschikt is, dan kan Buurtbemiddeling jou doorverwijzen.
  • Bemiddelaars gaan eerst met jou in gesprek, bij jou thuis op afspraak.
  • Bemiddelaars gaan vervolgens, zonder jou, met de buren in gesprek.
  • Daarna volgt het gezamenlijk bemiddelingsgesprek met jou en de buren en bemiddelaars op een neutrale locatie in de wijk.
  • Bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt en dat er afspraken worden gemaakt.
  • Na 6 weken neemt Buurtbemiddeling contact met je op om te vragen hoe het gaat.  Voorwaarden bij het inschakelen van hulp van buurtbemiddeling

  Jullie, jij en de buren, nemen vrijwillig deel.

  Je bent bereid om met elkaar te praten.

  Je bent bereid om na te denken over een aanvaardbare oplossing.

  Je bent bereid om je aan de afspraken te houden.


  Wie en wanneer buurtbemiddeling?

  Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Enschede. Buren of bewoners met een conflict of probleem kunnen dat rechtstreeks bij ons melden. Maar ook verwijzers zoals de wijkagent, woonconsulent, ambulant begeleider, wijkwerker, gemeente, maatschappelijk werk, thuiszorg en andere maatschappelijke organisaties. Voorwaarde is dat de bewoners die aangemeld worden een conflict hebben met de buren en bereid zijn om hier iets aan te veranderen.


  Wanneer zet je buurtbemiddeling WEL in?

  • Geluidsoverlast
  • Pesterijen en intimidatie
  • Tuin- en grondgeschillen
  • Overlast kinderen
  • Overlast huisdieren
  • Schelden en roddelen
  • Stankoverlast
  • Vuilnis en rommel
  • Parkeeroverlast
  • Discriminatie

  Wanneer zet je buurbemiddeling NIET in?

  • Buitensporige agressie
  • Alcohol en drugsverslaving
  • Crisissituaties
  • Conflicten binnen familie
  • Psychiatrische problematiek
  • Lopende rechtsprocedures
  • Multiproblematiek
  • Uitzichtloze slepende conflicten