Voor wie?

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Enschede die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren / buurtgenoten. Buren of wijkbewoners met een conflict of probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden, maar ook verwijzers als de politie, woningcorporaties, wijkorganisaties, gemeente, maatschappelijk werk, thuiszorg en andere maatschappelijke organisaties. Voorwaarde is dat mensen die ruzie hebben, vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling.

 

Waarom niet zelf bemiddelen?

Waarom zou u ons inschakelen en zelf niet gaan bemiddelen? Door inzet van buurtbemiddeling kunt u als professional uw werk blijven uitvoeren. Buurtbemiddeling heeft geen belang en buren zien organisaties wel als belanghebbenden. Dit maakt een groot verschil en kan weerstand oproepen: een bemiddelaar voor de deur of een agent kan verschillende reacties oproepen. Ook een eventuele vertrouwensrelatie met personen wordt op deze manier niet op het spel gezet of vertroebeld. Zo kunt u als verwijzer uw werk blijven doen, zonder partij te kiezen voor personen.

 

 

 

Wat betekent dit voor de Verwijzer?

Voor u als verwijzer betekent dit dat u desbetreffende personen op de hoogte moet stellen dat u buurtbemiddeling wilt inschakelen. Pas als zij daar toestemming voor geven mag u de gegevens aan ons doorspelen. Ook kunt u adviseren dat desbetreffende persoon zelf contact opneemt met ons. Maar mocht deze drempel te hoog zijn voor deze mensen, dan mag u, na toestemming van deze personen, ons ook benaderen.

 

 

Belangrijk om te weten

Voor u is het ook belangrijk om te weten, dat als een zaak wordt aangemeld bij buurtbemiddeling, dat dit betekent dat de zaak is overgedragen. U krijgt door of de melding geschikt is of niet en of de melding wordt opgepakt door buurtbemiddeling. Er wordt niet inhoudelijk ingegaan op de melding en er wordt geen informatie uitgewisseld. Wel krijgt u bij einde traject door of de melding succesvol is opgelost of niet. Bewoners die op eigen initiatief melden worden niet bekend gemaakt bij corporaties en / of andere instanties mits de bewoners zelf buurtbemiddeling verzoekt om dit wel te doen. Dit in het kader van geheimhoudingsplicht.